Угоявай с ССМ !              Проспект        


Технология на фуражите

ССМ (Corn-Cob Mix)  мелачки "GRUBER" 

Модели:  ММ 2000, 3000, 4000 - ножови ССМ мелачки


За мелене на влажна царевица CCM „корн-коб микс” (зърно с какалашки).
Мелене (6,0 - 18,0 mm) при влажност на царевицата над 45% до 60 %.
Капацитет от 6.000 до 30.000 тона на час.
Задвижване: стационарен мотор или с трактор (виж технически данни).

Каква ССМ-мелачка да изберем - ножова или чукова ?
Ножовата ССМ-мелачка - серия ММ - е предназначена за царевицата с
много висака влажност над 45 % – до 60 %.
Чуковата ССМ-мелачка - серия Профи - е подходяща за царевицата с нормална влажност и за царевица с влажност макс. до 45 %.

ССМ мелачка - за извършването на 2 работни процеса -
лесно се преустройва
в
сламомелачка ...

Защо CCM ? - смляното и силажирано влажно зърно с какалашките
е висококачествен, високоенергиен фураж, с висока смилаемост.
Подходящ за: лактиращи крави и овце, угояване на говеда и свинете.
Базисен фураж за организиране на храненето през зимата.
ССМ прибавен в дажбите за угояване - намалява разходите за хранене
и поевтинява стойността на кг/прираст.


Угоявай с ССМ !

Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно !

ССМ-мелачка

модели MM 2000, 3000

Закалени, стабилни ножове
за мелене при
екстремна влажност до 60%

Различни варианти на издухване
в зависимост от желаната височината на транспортиране
 мax. височина 15 метра
(при ССМ до 50 % влажност)

Без вибрации при работа в резултат на специалната форма на корпуса.
 


Принцип - надстройваща се конструкция -дава възможност за до оборудване пр. сламомелачка
 


ССМ-мелачки (Музер-мелачка)
изработка с ножове за
влажност от 30% до 60%ССМ-мелачка ММ 4000

Приемник :

- Приемник с предпазни стени
- Хоризонтално и вертикално монтирани мелещи ребра, гарантиращи
  получаването на фино смлян продукт;
- Мелещ тунел осигуряващ 2-степенно мелене/премилане води до
  пестене на  енергия;
- Приемникът може да се до оборудва с комплект магнити.

Корпус :

- Формата му осигурява спокойна работа
- Стабилено проектиран за задвижване с мощност до 250 кВ
- Електронно балансиране осигурява работа без вибрации
- Директно присъединяване към стационарен двигател или
   чрез триточково съединение за задвижване от трактор
- Лагерна опора с карданен фланец за директно задвижване
- Шлици (канали) за засмукване на въздух по задната стена осигуряват
   голямата височина на транспортиране на продукта.

 
Музер-шайба:
Изработена от 20 мм.-ва стомана с перка за венилаторно духане и плоскофрезовани повърхности за полагане на мелещите ножове.

Музер-кръстачка:
Два предварително режещи ножа – един прав и един със завършващи под ъгъл краища, изработени от специална закалена стомана.

Мелещи ножове:
2 пасиращи ножа (ММ 2000 и 3000) и респ. 4 пасиращи ножа (ММ 4000)
се въртят съвсем близо до ситото и по този начин при меленето освобождават цялата му повърхност. Така не е възможно и „изместване” на ситото.

Всички ножове и сита се сменят много лесно.

Едрина на меленето при всички модели :
6,0 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 14,0 - 16,0 - 18,0 мм


 Музер-шайба
с кръстачка и
мелещи ножове


                                                             

      Технически данни


CCM-мелачка
модел MM

MM 2000

MM 3000

MM 4000

 Производителност/час

6.000 - 12.000 kg

10.000 - 20.000 kg

15.000 - 30.000 kg

 Влажност на зърното

до 60%

до60%

до 60%

 Мощност на мотора
 T
рактор

37 - 70 kW

до max. 88 kW

до max. 133 kW

 Мощност на задвижване
 
Стационарен мотор

 

 

 

 Диаметър на тръбата

160 mm

160 mm

160 mm

 Височина на качване

12 m

15 m

18 m

 Диаметър на ситата

450 mm

450 mm

607 mm

  Възможности за
  задвижване:

 
- Tрактор със
  съединителен
вал:


 
- Стационарен мотор с
  лагерна опора

  (
1 скоростна степен)

  Предавка 37 kW /
  540 об/мин. или 
  88
kW/1000 об/мин.

2900 - 3100 об/мин

  Предавка 88 kW /
  1000 об/мин

 

2900 - 3100 об/мин.

  Предавка 133kW /
  1000
об/мин

 

2100 - 2300 Upm


Влажна царевица
                                                                 
Производство на мюсли